A pulponeta

Aviso legal

 

TITULARIDADES DO SITIO WEB

La página www.foodwagon.es es propiedad de A pulponeta

Teléfono:   +34  652 955 224 - Email: info@foodwagon.es

 

CONDICIÓNS XERAIS DE UTILIZACIÓN

1. CONDICIÓNS E LIMITACIÓNS DE USO

A pulponeta resérvase o dereito de actualizar os contidos da páxina web e eliminalos, así como de limitar e impedir o acceso a eles, xa sexa temporal ou definitivamente, sen notificación previa.

A utilización da presente páxina web atribúe a condición de usuario da páxina web (en diante o usuario) e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste aviso legal no momento mesmo en que o usuario acceda á páxina web.

O usuario comprométese a utilizar a páxina web, os seus contidos e servizos de conformidade coa lei, co presente aviso legal, coas condicións particulares de certos servizos e cos demais avisos, regulamentos de uso e instrucións postos no seu coñecemento, así como coa moral e os bos costumes xeralmente aceptados e a orde pública.

Para ese efecto, o usuario absterase de utilizar calquera dos servizos con fins ou efectos ilícitos, prohibidos e lesivos dos dereitos e intereses de terceiros.

2. LIMITACIÓNS DE RESPONSABILIDADE

A responsabilidade da utilización da información contida na páxina web é do usuario.

Dispoñibilidade dos servizos

A pulponeta non garante que as súas páxinas estean operativas, nin que os seus contidos sexan completos, exactos ou fiables en todo momento. A pulponeta resérvase o dereito a modificar en calquera momento, sen aviso previo, os contidos deste sitio web e as condicións xerais de acceso.

No caso de efectuar operacións de mantemento, reparación, actualización ou mellora dos servizos, A pulponeta ten o dereito a suspender temporalmente e sen necesidade de aviso previo o acceso ao presente sitio web, así como a reservarse o dereito de prestación ou cancelación dos servizos, sen prexuízo do cal procurará poñelo en coñecemento dos usuarios, sempre que as circunstancias así llo permitan.

Desta forma, exclúese calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de calquera natureza que poidan derivarse da falta de dispoñibilidade ou de continuidade do funcionamento do sitio web e dos seus servizos e a utilidade que os usuarios lle puidesen atribuír ao presente sitio web.

Contidos non xestionados directamente por este sitio web

A pulponeta rexeita toda responsabilidade sobre a información contida en páxinas web non elaboradas por aquel e, especialmente, sobre os contidos dos enlaces publicados na súa páxina web.

A páxina corporativa ofrece enlaces a outros sitios web que poden resultar do seu interese. Aínda que A pulponeta trata de asegurar que os sitios web de terceiros cumpran os estándares adecuados en seguridade e protección de datos, non podemos garantir o cumprimento da normativa vixente neles.

A pulponeta non asume ningún tipo de responsabilidade, nin sequera de forma indirecta ou subsidiaria, polos danos e prexuízos de toda clase que puidesen derivarse do acceso, mantemento, uso, calidade, licitude, fiabilidade e utilidade dos contidos, informacións, comunicacións, opinións, manifestacións, produtos e servizos existentes e ofrecidos nos sitios web non xestionados por A pulponeta e que resulten accesibles a través do Portal . No entanto, encádrase dentro do apartado 1a) do artigo 17 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE), xa que este Portal respecto de enlaces facilitados na web, non teñen coñecemento efectivo de que a actividade ou a información á que remite ou recomenda é ilícita ou lesiona bens ou dereitos dun terceiro susceptibles de indemnización.

A pulponeta queda eximido de calquera responsabilidade por danos e prexuízos de toda natureza que puidesen derivarse da captación e uso por parte de terceiros das informacións e opinións facilitadas polos usuarios á páxina web.

A pulponeta non se fai responsable en ningún caso dos contidos, informacións ou imaxes que non dependan da páxina web, nin estean xestionados por A pulponeta.

 

A pulponeta - Facebook A pulponeta - twitter

Aviso Legal

Política de Privacidade

Política de Cookies

A pulponeta

Deseño: QuiruNet Solutions